Żylaki – nowoczesne metody diagnozowania żylaków kończyn dolnych

W badaniu klinicznym chorego zwraca się uwagę na występowanie obrzęków kończyn dolnych i żylaków.

Mierzy się obwód kończyn w obrębie uda i podudzia. Dokładnym badaniem oceniającym wydolność układu żylnego kończyn dolnych jest USG. Jest to metoda obrazowania struktur tkankowych za pomocą fal ultradźwiękowych, które wykorzystuje się w przypadku kończyn dolnych do oceny przepływu krwi.

Zjawisko to zostało opisane przez Christiana Dopplera i od jego nazwiska pochodzi nazwa tego badania. Fale dźwiękowe emitowane przez głowicę odbijają się od poruszających się w naczyniach krwinek, a odbita fala powraca do głowicy ze zmienioną częstotliwością. Zmiana częstotliwości dopplerowskiej jest proporcjonalna do prędkości przepływu krwi. Zapis przepływu jest czarno-biały. Rozszerzeniem jest badanie metodą kolorowego obrazowania przepływu color doppler. Jest to najnowocześniejsze i najdokładniejsze badanie oceniające wydolność naczyń żylnych kończyn dolnych.